Opieka zapewniana w zakładach opieki paliatywnej

Posted on 08/04/2019 1:08pm

Hospicjum to miejsce o bardzo specyficznej roli. Najważniejszym zadaniem instytucji tego rodzaju jest zapewnianie opieki ludziom śmiertelnie chorym, znajdującym się w terminalnym stadium choroby. Często tymi schorzeniami są na przykład nowotwory złośliwe.


Zadaniem hospicjum jest zmniejszenie cierpienia chorych, w jak największym stopniu wyeliminowanie bólu i zagwarantowanie godnego życia w ostatnich miesiącach. Istnieją rozmaite konkretne odmiany hospicjów, zaliczają się do nich na przykład hospicja przeznaczone jedynie dla starszych ludzi, jak również hospicja dla dzieci. W Polsce działa wiele zakładów tego rodzaju, z czego sporo z nich funkcjonuje przy
Zbiórka pieniędzy
Author: Howard Lake
Source: http://www.flickr.com
rozmaitych fundacjach kościelnych czy zakonnych – w takich miejscach niejednokrotnie pracują siostry zakonne i inne osoby duchowne. Działa po kilka hospicjów w danym regionie – przykładowo pod hasłem hospicjum śląskie lub hospicjum w Katowicach można znaleźć aż kilka rozmaitych hospicjów, kierowanych przez rozmaite organizacje.

Charakterystyka opieki gwarantowanej w hospicjach
Jak już było nadmienione, pracownicy hospicjów są osobami, których praca ma na celu ulżenie chorym w cierpieniu i złagodzenie ich bólu. Oczywiście inaczej wyglądać będą powinności pielęgniarki pracującej w hospicjum dla dzieci, a inaczej tej, która pracuje jedynie ze starszymi ludźmi. Każdy pacjent zresztą potrzebuje trochę innego typu opieki z uwagi na typ choroby, na jaką cierpi i jej fazę. Ogólnie jednak w hospicjach pracują osoby z wykształceniem medycznym, których obowiązkiem jest codzienna opieka nad chorym. Sprowadza się to do takich zadań jak na przykład mycie, karmienie czy zabieranie na spacer osób poruszających się na wózkach.
Dodatkowe usługi dostępne w ramach hospicjów
Nowoczesne hospicja tak samo jak inne instytucje chcą iść z duchem czasu i zapewniać własnym pacjentom jak najbardziej dogodne warunki. Wyszukując w Internecie hasło opieka paliatywna w hospicjum z Katowic uzyskuje się dane o typach tych nowych usług. Jest to więc na przykład muzykoterapia, a więc leczenie z wykorzystaniem muzyki, która to metoda jest w stanie przynieść chorym dużą ulgę. Oprócz tego obecnie w większości placówek chorzy oprócz ciągłego kontaktu z lekarzami mają możliwość uzyskania opinii psychologicznej.

Tags: hospicjum, chorzy, opieka paliatywna